مجروح شدن حاج مهدی سلحشور در جبهه حق علیه باطل

نفحات صبح؛ در متن زیر خاطره ای از مداح اهل بیت حاج مهدی سلحشور میباشد که از چگونگی مجروحیت خود در دوران دفاع مقدس میگوید.

متن خاطره بدین شرح میباشد:

اواخر دی 1366بود. شرايط عمليات خيلي سخت بود به طوري که سرماي حدود20درجه زير صفر را بچه ها تحمل مي کردند.

يک شب قبل از عمليات با محسن درودي (که بعدا شهيد شد) نشسته بوديم. محسن مسئول عقيدتي لشکر سيدالشهدا بود. يک دفعه محسن برگشت گفت: توي هيچ عملياتي به اندازه اين عمليات خودم را براي شهادت آماده نکردم.

همه کارهايم را انجام دادم. از همه اطرافيان و دوستان حلاليت طلبيدم، اما فقط يک گير کوچک در کارم هست که اگر برطرف شود من هم رفتني هستم. اينکه نظر حضرت از من برنگردد! و چشم نازنينش مرا بگيرد.

در همان عمليات بود که من مجروح شدم و محسن درودي شهيد شد.

بعد از شهادتش يکي از دوستان برايم تعريف کرد که يک شب ديدم محسن نشسته و زار زار گريه مي کند. گفتم آقا محسن چي شده؟ گفت خواب امام حسين را ديدم. به من گفت محسن کارهايت را انجام دادي و آماده اي براي آمدن؟ به دست و پاي آقا افتادم و التماس کردم که با تمام وجود آماده ام اما مي خواهم بدون سر بيايم! همين را که گفتم از خواب پريدم!

آنجا بود که متوجه منظور محسن شدم که مي گفت چشم آقا بايد مرا بگيرد!

شب عمليات شهيد سهيلي به بچه ها مي گفت: تو شهيد مي شي! تو مجروح! و...

ما زياد جدي نمي گرفتيم. البته اين هم از الطاف الهي بود که شب هاي سخت عمليات روحيه بچه ها خيلي بالا بود و حتي در بعضي جاها زير آتش دشمن مي خنديدند و با هم شوخي مي کردند!

شهيد سهيلي به من گفت: مهدي تو از جانب دست مجروح مي شي!

با خنده گفتم از کجا مي داني؟ گفت اگر زنده ماندم مي گويم! رفت و شهيد شد.

در سنگري که مستقر بودم سرخيلي از بچه ها را عراقي ها با قناسه زده بودند و فرمانده گردان مدام به من تذکر مي داد که مراقب سرت باش. ساعت حدود 9شب بود و درگيري به اوج خودش رسيده بود.

اونقدر به عراقي ها نزديک بوديم که نارنجک هاي دستيشون توي سنگر ما مي افتاد! حدود 20 يا 30 متر با هم فاصله داشتيم و تقريبا درگيري تن به تن شده بود.

يک لحظه احساس کردم گوشم خيلي يخ زده. دستم را آوردم بالا تا کلاهم را درست کنم ديدم يک گلوله خورد به دستم و موهايم را سوزاند.

در همان لحظه بود که يک نارنجک دستي افتاد توي سنگر.

يکي از بچه ها نارنجک را برداشت و دويد که به سمت عراقي ها پرتاب کند توي دستش منفجر شد و به شهادت رسيد و منم مجروح شدم.

صوت-مراسم-جلسه-هفتگی-11-مهر هیأت فاطمیون قم؛

صوت مراسم جلسه هفتگی 11 مهر

جلسه-هفتگی-11-مهر هیات فاطمیون قم:

جلسه هفتگی 11 مهر

مجموعه-صوتی-دهه-اول-محرم-95-با-نوای-حاج-مهدی-سلحشور هیأت فاطمیون قم، مسجد مقدس جمکران؛

مجموعه صوتی دهه اول محرم 95 با نوای حاج مهدی سلحشور

فیلم-مراسم-شب-هفتم-محرم-1395،-بانوای-حاج-مهدی-سلحشور هیأت فاطمیون قم، مسجد مقدس جمکران؛

فیلم مراسم شب هفتم محرم 1395، بانوای حاج مهدی سلحشور

فیلم-مراسم-شب-ششم-محرم-1395،-بانوای-حاج-مهدی-سلحشور هیأت فاطمیون قم، مسجد مقدس جمکران؛

فیلم مراسم شب ششم محرم 1395، بانوای حاج مهدی سلحشور

فیلم-مراسم-شب-پنجم-محرم-1395،-بانوای-حاج-مهدی-سلحشور هیأت فاطمیون قم، مسجد مقدس جمکران؛

فیلم مراسم شب پنجم محرم 1395، بانوای حاج مهدی سلحشور

فیلم-مراسم-شب-چهارم-محرم-1395،-بانوای-حاج-مهدی-سلحشور هیأت فاطمیون قم، مسجد مقدس جمکران؛

فیلم مراسم شب چهارم محرم 1395، بانوای حاج مهدی سلحشور

صوت-مراسم-شب-چهارم-محرم-95-با-نوای-حاج-مهدی-سلحشور هیئت فاطمیون،مسجد مقدس جمکران؛

صوت مراسم شب چهارم محرم 95 با نوای حاج مهدی سلحشور

فیلم-مراسم-شب-سوم-محرم-1395،-بانوای-حاج-مهدی-سلحشور هیأت فاطمیون قم، مسجد مقدس جمکران؛

فیلم مراسم شب سوم محرم 1395، بانوای حاج مهدی سلحشور

صوت-مراسم-شب-سوم-محرم-1395،با-نوای-حاج-مهدی-سلحشور هیئت فاطمیون،مسجد مقدس جمکران؛

صوت مراسم شب سوم محرم 1395،با نوای حاج مهدی سلحشور

آخرین صوت ها
COM_HWDMS_MEDIA_TYPE

دعای اللهم رب شهر رمضان،حاج مهدی سلحشور

COM_HWDMS_MEDIA_TYPE
This text will be replaced
COM_HWDMS_MEDIA_TYPE

مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه،حاج مهدی سلحشور

COM_HWDMS_MEDIA_TYPE
This text will be replaced
COM_HWDMS_MEDIA_TYPE

مناجات خوانی،با اینکه رو سیاهم ،حاج مهدی سلحشور

COM_HWDMS_MEDIA_TYPE
This text will be replaced
COM_HWDMS_MEDIA_TYPE

مناجات خوانی،مرغ در مانده ام بال و پرم افتاده،حاج مهدی...

COM_HWDMS_MEDIA_TYPE
This text will be replaced
COM_HWDMS_MEDIA_TYPE

روضه،حاج مهدی سلحشور

COM_HWDMS_MEDIA_TYPE
This text will be replaced
COM_HWDMS_MEDIA_TYPE

شعر خوانی،بال فرشته که خاک پای حسین است،حاج مهدی سلحشور

COM_HWDMS_MEDIA_TYPE
This text will be replaced