دوشنبه 03 مرداد 1401

دعاي امام عصر(عج) براي شيعيان

سحرگاهي در سرداب مقدس امام عصر(عج) بودم ناگاه صداي مولايم را شنيدم كه براي شيعيان خود دعا مي كرد و عرضه مي داشتند:

سيد ابن طاووس گويد در سرداب صداي مولايم را شنيدم كه براي شيعيان خود دعا مي‌كردند. مأخذ: عبقري الحسان، ج 2، ص 149.

 

سيد ابن طاووس عليه الرحمه مي فرمايد:

سحرگاهي در سرداب مقدس امام عصر(عج) بودم ناگاه صداي مولايم را شنيدم كه براي شيعيان خود دعا مي كرد و عرضه مي داشتند:

اللّهمُ اِنَّ شيعَتَنا خُلِقُوا مِن شُعاعِ اَنوارِنا و بَقَيّهِ طِينَتِنا و قَد فَعَلُوا ذُنُوبَاً كَثيرهً اِتّكالاً عَلي حُبِّنا وَ ولايَتِنا فَأِن كانَت ذُنُوبُهُم بَينَكَ وَ بَينَهُم فَاَصفَح عَنهُم فَقَد رَضينا و ما كان مِنها فيما بَينَهُم فَأَصلِح بَينَهُم و قاصَّ بِها عَن خُمُسِنا وَ اَدخِلهُم الجنَّهَ فَزَحزِحَهُم عَنِ النّارِ وَ لا تَجمَع بَينَهُم و بَينَ اَعدائِنا فِي سَخَطِكَ.

خدايا شيعيان ما را از شعاع نور ما و بقيه طينت ما «خلق كرده اي» گناهان آنها گناهي است كه در ارتباط با تو است از آنها بگذر كه ما را راضي كرده اي و آنچه از گناهان آنها، در ارتباط با خودشان هست، خودت بين آنها را اصلاح كن و از خمسي كه حق ما است، به آنها بده تا راضي شوند، و آنها را از آتش جهنم نجات بده و آنها را با دشمنان ما در سخط خود جمع نفرما.

و باز عالم بزرگوار و سيد جليل رضي الدين علي ابن طاووس عليه الرحمه مي فرمايد:

سحرگاهي در سامراء دعايي از حضرت قائم(عج) شنيدم و كلماتي از آن حفظ كردم، كه حضرت براي زندگان و مردگان شيعيان دعا مي فرمودند و از جمله كلمات آن حضرت اين بود كه عرضه داشتند:

و اَبقِهِم و أَحيِهِم في عِزِّنا و مُلكِنا و سُلطانِنا وِ دُولَتِنا.

خدايا شيعيان را حفظ كن و آنها را در دولت و سلطنت ما حيات ده.